canisterapie.cz
POMOCNÉ TLAPKY - Canisterapie
Dokud můžeme pomáhat, pomáhejme! Nikdy nevíme, kdy pomoc jiných budeme sami potřebovat.

 

Canisterapeutický tým Jana Štercliová a Viki

Publikováno: 30. 8. 2009
ct-jana-stercliova-viki-zs-rokycany.jpg

Canisterapeutický tým Mgr. Jana Štercliová a zlatý retriever Viki dochází pravidelně, jednou týdně – již sedmým rokem, do ZŠ Rokycany, Čechova 855. Canisterapie je součástí výuky v běžné třídě, kde vyučuje „panička“ Viki a jsou zde i zároveň integrováni žáci se zdravotním postižením a znevýhodněním.


Další naší činností byly návštěvy 1 x za 14 dní v Kojeneckém ústavu v Plzni a nyní, ještě mimo naší školy, navštěvujeme 1x měsíčně Denní centrum pro děti a mládež s postižením „Človíček“ v Plzni.


Canisterapie je zaměřena na vytváření pozitivních vztahů ke zvířatům (pes- zlatý retriever, ve třídě máme ještě zakrslého králíčka), na rozvoj citových (např. hlazení psa, mazlení se – uspokojování potřeby něžnosti, komunikace se psem s cílem snížit nesmělost a uzavřenost  a podpořit spontánnost ve vztahu k jiným osobám,... rozumových (např. cílená hra a plnění různých úkolů s cílem zvyšovat dobu soustředění se na danou činnost, pozorování chování psa, zkoumání jeho stavby těla,...) a pohybových schopností  (např. formou společenských a sportovních her – házení míčků, překážková dráha – zvyšuje motivaci k pohybu i pohybové schopnosti, rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku,...). Využíváme pracovní listy, jejichž úkoly jsou zaměřeny na na procvičení pravo-levé orientace, grafomotorických cviků, jemné motoriky, správného držení psacího náčiní, logického myšlení, koordinace pohybů končetin, cílený pohyb ruky,koordinaci rukou a očí, rozvoj slovní zásoby. Během canisterapie se nám daří zmírňovat agresivitu u žáků a zároveň vhodně relaxovat.

 
ct-jana-stercliova-viki-koj-ustav-plzen.jpg
 

Další články v rubrice

 
 
© Pomocné tlapky o. p. s. - canisterapie, 2009 - 2021